there is no creator - osho - youreads

  • youreads puanı (5.50)
  1. "şüphesizce söylüyorum ki hiçbir yaratıcı yoktur. yaratılış tek başına yeterlidir. onu yaratmak için dışarıdan bir vasıtaya gerek yoktur. onu yaratmak için dışarıdan bir vasıta olduğunu kabullendiğin an kısır bir döngüye düşersin."

    tanrının yaratması mantığını savunanların sonu gelmeyen bir üst tanrı ya da yaratıcıların yaratıcıları gibi sarmallara düşeceği ve bütün varoluşun tanrı kelimesi bir sembol olarak kullanılmak şartıyla tanrı olduğu şeklinde özetlenebilir. ancak tanrı kelimesini kullanmak burada sıkıntılara neden olacağı için (din koşullamalarıyla oluşan yanlış algıya dönük gibi durabilir) tanrısallık kavramını ya da saf bilinç kavramını kullanmak daha işlevsel olacaktır demiş sevgili osho.