1. kabaca zenginin yönetimi anlamına gelen ve yunancası timekratos olan yönetim biçimi. şan, şöhret ve parasal manada üstünlüktür temel kaygı. platon’un devletinde anlattığı yönetim biçimlerinden ve aristokrasinin yozlaşmış hallerinden biridir. günümüzde doğrudan zenginin yönetimine örnek vermek zor olsa da dolaylı olarak erki etkilemede elitler timokrasiyi yansıtır.