tog gençlik konseyi - youreads

  1. tog konsey ve gençlik buluşması gibi isimlerle de anılan tog vakfı gençlik konseyi, toplum gönüllüleri vakfı'nın iletişim ve koordinasyon içersinde bulunduğu örgütlenmeler arası düzenlenen, temsili demokrasiyle vakfın yönetim kuruluna katılacak gençlerin seçildiği ve o yılın içersinde yapılacak çalışmaların yönünün belirlendiği, daha önce yapılan sosyal sorumluluk çalışmalarının örneklenip eleştirildiği, vakfın dünü, bugünü ve yarını üzerine fikir alış-verişi yapılan dört günlük geleneksel gençlik buluşmalarıdır. (bkz: toplum gönüllüleri vakfı)

    eylül ve şubat ayları olmak üzere yılda iki kez düzenlenen tog gençlik konseyini, tog ofis'in saha departmanıyla vakfa bağlı örgütlenmelerden birisi organize eder. her dönem farklı bir tog üniversite topluluğunun kendi yerelinde, kendi üniversitesinde ev sahipliğini üstlendiği bu buluşmalara, diğer üniversitelerdeki örgütlenmelerden ikişer temsilci gönderilir. örgütlenmelerin seçimle belirlediği katılımcılar dışında, vakfın ulusal koordinasyon ağında sorumluluk almış yarı ve tam profesyoneller ile akran eğitmenleri, vakfın mevcut yönetici isimleri de katılım gösterir.

    organizasyonlarda bir de "korsan katılımcı" adı verilen katılım şekli vardır. korsan katılımcılar, konseye katılımcı olma hakkı elde edememiş olan, fakat yine de ulaşım, yemek ve konaklama gibi gereksinimleri kendi imkânlarıyla karşılayarak konsey içerisindeki belirli oturumlara katılım göstermesine izin verilen genç gönüllülerdir. korsan katılım, duruma göre çok havalı bir statü de olabilir, duruma göre bir dram da olabilir. oturumlarda korsan katılımcıların da fikir beyan etme hakkı vardır, ama oy kullanma hakları yoktur.

    tog vakfı 14. gençlik konseyi, 14 - 18 ekim 2009 tarihleri arasında, omü gönüllü eğitimciler kulübü organizasyonunda ondokuz mayıs üniversitesi'nde gençlerin katılımı (+ genç) temasıyla gerçekleştirildi. burada, daha sonraki konseylere yön vercek önemli kararlar alındı. diğer yandan, o dönemin samsun konsey organizasyon ekibinde yer alan üniversiteli gençler, devam eden yıllarda omü gençlik kulübü, omü ekonomi ve kariyer kulübü gibi yeni üniversite topluluklarının ve yeni gençlik çalışmalarının kurucu ve öncü isimleri oldular.