1. toplum gönüllüleri ya da kısaca tog, vizyonu "toplumsal barış" olan; bu vizyon doğrultusunda, gençlerin öncülüğünde (ve yetişkinlerin desteği ile) toplumsal değişim ve gelişimi amaçlayan sivil toplum kuruluşudur.

  gençlerin, (sahip oldukları farklılıklarla birlikte) sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yer alarak, kişisel ve toplumsal fayda sağlamalarını hedefleyen birçok faaliyet yürütmüştür ve yürütmektedir. bu faaliyetleri üreten ve yürütenler, yine toplum gönüllüsü gençlerin kendileridir.

  "(sadece) eleştirmek değil, değiştirmek için toplum gönüllüsüyüm" sloganıyla tanınırlar. ayrıca, kendi içlerinde ve kendi jargonlarında "barış, kültürümüz olsun" ve "başka bir dünya mümkün"

  kendisine bağlı üniversite örgütlenmelerini lağvetme ve merkezî bir yapıda çalışma kararı alan tegv'den * ayrılan gruplar tarafından 2002 senesi aralık ayında kurulmuştur.

  çalışmalarında 6 temel prensipleri vardır. bunlar; farklılıklara saygı, şeffaf ve hesap verebilir olma, yerel katılımı sağlama, ekip çalışması, yaşam boyu öğrenme, (sosyal) girişimcilik

  2014 yılı itibarıyla, türkiye'nin 77 ilinde, gençlik grubu ve üniversite topluluğu olarak tog çatısı altında faaliyet gösteren 123 örgütlenme bulunmaktadır.

  resmî websitesi: tog.org.tr

  (bkz: tog ses) (bkz: 5 anahtar sistemi) (bkz: tog atak) (bkz: tog gençlik konseyi) (bkz: yaşayan kütüphane) (bkz: aynı gökyüzüne bakıyoruz) (bkz: alternatif gençlik haftası) (bkz: erkeklik istisnai bir durumdur) (bkz: sosyal haklar kıraathanesi)