toplumsal tabakalaşma - youreads

  1. toplumdaki bireylerin hiyerarşik bir şekilde sıralanmasıdır. kapalı, yarı açık/kapalı ve açık olmak üzere üçe ayırabiliriz.

    kapalı toplumsal tabakalaşmaya en iyi örnek kast sistemidir. yine kölelik de örnek verilebilir. burada sınıflar arası geçiş yoktur.

    yarı açık/kapalıya örnek olarak lonca örgütlenmesini verebiliriz. ekonomik temellidir.

    açık toplumsal tabakalaşma da demokratik toplumlarda görülür. sınıflar arası geçiş mümkündür. kapalıda olduğu gibi soyla bağlantılı değildir. işçi olan biri bu sistemde zamanla yükselebilir. amerikan rüyası gibi işte :)