1. istanbul'un emperyal bir rus ortodos-hıristyan söylemdeki ünvanıdır. (bunun hıristyan balkan slavlarındaki karşılığı da tsarigrad'dır)
    tsar (çar) ve grad (şehir) kelimlerinden oluşur.
    rusya'da bu adı taşıyan bir tv kanalı da var. bi tür rus alperenliği kafasıyla yayın yaparlar.