tükenmeyen çalı - youreads

  1. ağaç versiyonu kuranda kasas 29 ve 30 da geçer.
    kasas 29: mûsa süreyi bitirip ailesiyle yola çıkınca, tûr tarafından bir ateş fark etti. ailesine dedi ki: "bekleyin, bir ateş fark ettim. belki ondan size bir haber getiririm, belki bir ateş koru getiririm de ısınırsınız.
    kasas 30: oraya vardığında o bereketli toprak parçasındaki vadinin sağ tarafından, bir ağaçtan şöyle seslenildi: "ey mûsa! âlemlerin rabbi allah benim, ben! (çeviri: yaşar nuri öztürk)
    bu metaforik anlatımda da tur dağı, ateş, ateşle ısınma, bereketli parça, vadinin sağ tarafı, ağaç gibi benzetmelerden faydalanılmıştır.