türkiye cumhuriyeti - youreads 1. anayasa'sında, rejimin niteliklerinin belirtildiği 2. maddesini şuraya koyayım:

  "türkiye cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir."

  şimdi bunları tek tek ele alalım:

  toplumun huzuru(?)
  milli dayanışma(?)
  adalet anlayışı (?)
  insan haklarına saygılı(?)
  atatürk milliyetçiliğine bağlı(?)
  demokratik(?)
  laik(?)
  sosyal devlet(?)
  hukuk devleti(?)

  hiçbir açıklama yapma ihtiyacı dahi hissetmiyorum... anayasa'da lafzı kalan niteliklerden hiçbirini artık bünyesinde barındırmayan bir cumhuriyet...