türkiye tarihi - 1960'tan günümüze - suavi aydın, yüksel taşkın - youreads

    • okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (7.00)
türkiye tarihi - 1960'tan günümüze - suavi aydın, yüksel taşkın
1960'tan günümüze türkiye tarihi, genellikle tarih yazımı geleneğinin kapsamlı bir şekilde eğilmediği bir dönemin tarihini anlatıyor. darbe, militarizm, sol, milliyetçilik, kürt meselesi ve siyasal islâm gibi belirleyici başlıkların yanı sıra, kitapta 1960-2014 arasında yaşanan siyasi, iktisadi, toplumsal ve kültürel dönüşümlere, önemli eşiklere de yer veriliyor. çeşitli kurum, tartışma ya da çatışmaların ortaya çıktığı tarihsel dönemeçlere özellikle işaret ediliyor; olayların tarafları, öne çıkan aktörler resmi tamamlamak üzere sahnedeki yerlerini alıyorlar. gazete, dergi arşivleri, günlük gazeteler, anılar, kurumsal tarihler ve dönemin ayrıntılarına açıklık getirebilecek araştırmalar metinde kutular olarak yer alıyor ve ayrı ayrı okunabilecek birer referans oluşturuyor.


"bu kitabın ortaya çıkışında hacimli bir külliyatın varlığı kadar, o yıllarda yaşananlardan arta kalan deneyimler de önemli rol oynadı. zira pek çok döneme ait tarih metinlerinden farklı olarak, bu kitaba konu olan olaylar, kişiler ve kurumlar büyük ölçüde bizim çağdaşlarımız… dolayısıyla bu dönemin 'tarih'i, aynı zamanda bir deneyimler, gözlemler tarihidir ve bu çerçevede bizim 'önemli gördüklerimiz'in, 'belirleyici saydıklarımız'ın tarihi oluyor. başta değinilen kaygı ve çabalar esas olmak kaydıyla, bu bakımdan bizim kaleme aldığımız metin, tarih yazıcılığı bakımından önemli avantajlar sağlayabilecek bir yazma ve görme biçimi imkânını kullanmaktadır."
-suavi aydin / yüksel taşkin-
(tanıtım bülteninden)
  1. kitabın giriş kısmında erik-jan zürcher'in türkiye tarihine getirdiği bakış açısının önemi vurgulanmasına rağmen kitap böyle bir metodolojiyi takip etmiyor; yani siyasi/toplumsal değişimler ile ekonomik hayattaki değişikliklerin bağını kurmaya çabalamıyor. yani sadece bir siyaset tarihi olarak kalıyor olsa da bu yönüyle bile zengin ve ilginç ayrıntılar var. yine de iki noktaya parmak basmadan geçemeyeceğim: birincisi, anlatımın bazı bazı kopuk ve düzensiz olması. kitabın üslup ve bilgi bakımından en iyi kısmı bence 60 darbesini takip eden yıllarla 70'lerin ortasına kadar olan bölümdü. ikinci sıkıntım ise referanslarla. adet olduğu üzere bu kitapta da "okuyucuyu sıkmamak adına" dipnotlar ve referanslar neredeyse tamamen kaldırılmış. ancak böyle olunca savlanan bazı tartışmalı iddiaların alıntılandığı (eğer alıntılandıysa) kaynakların izi de kaybolmuş.