• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
türkiye teşkilat ve idare tarihi - ilber ortaylı
"osmanlı idari teşkilatı imparatorluklar bölgesi ortadoğu medeniyetinin teşkilatlanma tarihindeki zirveyi temsil eder.

bir imparatorluğun idari teşkilatı onun zengin sosyal kurumlaşmasının bir yansımasıdır. bu zor deneme inşallah amacına ulaşır.

bu konuda talebelerin ve meslek dışı okuyucunun ihtiyacı için, ilk kez 1979'da yazdığım bu kitabı, birinci baskıdan sonra bir daha, maalesef ele alamadım. talep üzerine dostum ve talebem dr. mustafa çalık'ın himmetiyle kısa zamanda, aşağı yukarı bir misli daha genişletmek suretiyle yeniden baskıya hazırladım. eserin bu haliyle 2007'nin kasım ayında yapılan 'yeni' birinci baskısının birkaç ay gibi kısa bir müddette bitmesi elbette sevindiricidir.

tenkid ve tavsiyeler gelecek baskılar için yararlı olacaktır." ilber ortaylı (kaynak idefix)
  1. öncülleri ve temel sacayakları ile birlikte osmanlı devleti'nin idari yapılanması aslında idari-siyasi ayrımı da olmadığı için yönetim yapılanmasını tarihsel olarak inceleyen, tahlil eden ilber ortaylı kitabı.

    idare hukuku boyutu kavramlardan dolayı çekince yaratmasın alanla ilgili olmayan okuyucunun da zorluk çekmeyeceği osmanlı yönetimine ilişkin kafada genel resmi canlandırabilmeye katkı sağlayabilecek çalışma.
    ozee