1. diğer her şey kutuplaştırıcıymış ama ırk allah'ın lütfu olarak doğal bir ayrımmış, işte gamalı haçı böyle bir kafa üretti. nasyonal kiliseyi ve fransisken rahiplerini de. türk islamcılığının dayandığı nokta da bura, ırkçılığın bir ideolojiye dönüşmediğinde hiç bir anlamı olmayacağını bilmeyen mazlumlara böyle öğretildi zalim olmaları.

    dil ya da milliyet aynı zamanda kültürün parçası olan binlerce öğe içerir ve kültür korunmalıdir, bir milletin değil insanlığın ortak mirasıdır. eğer o kültür baskı altında yok oluyorsa onu savunmak nefsi müdafaadır. baskı oluşmadan koruma içgüdüsü gelişmez. türk islamcıların böyle bir derdi yoktur çünkü emperyalizmin ne olduğunu bilmezler, bizzat emperyalizm tarafından üretilirler. emperyalizmin farkında olan sade ulusçular ise ülke içindeki her unsuru kendi dillerine tehdit sayarlar. fakat yukarda dediğim gibi bu tehdit baskı oluşturur, baskı da direnç.