türkü - youreads  1. türk'le ilgili, türk'e özgü anlamındadır. türk kelimesinin sonuna -i ekinin gelmesi ile türemiştir. çoğunlukla anonimdirler, halk arasında dilden dile dolaşarak taşınır, taşındıkları bölgelerde kişilerin, yer adlarının, hatta konularının bile değişebileceği görülür. dolayısıyla türküler, doğdukları bölgenin özelliklerini koruyamazlar, nerede doğduklarını saptamak güçtür. belli bir şekilleri yoktur. yani koşma, destan, ağıt gibi herhangi bir halk şiiri ezgiyle söylendiğinde türkü olur.
    gulce