uberrima fides - youreads

  1. bazen latince temelli özgün yazımı olan "uberrimae fidei" biçiminde de ifade edilen ve "son derece iyi niyetle" anlamına gelen evrensel bir sigorta sözleşmesi ilkesi ve sigortacılık terimidir. (bkz: iyi niyet prensibi)

    sigorta sözleşmelerinde, iyi niyet prensibi, sigortalanan kimselere bilgileri dahilindeki her maddî olguyu bildirme zorunluluğu yükler. sigortalının iyi niyetle davranmadığı ve sözleşme imza edildiğinde bir olguyu sakladığı gün ışığına çıkacak olursa, tazmin edilme talebi geri çevrilebilir.