ukde - youreads  1. tdk güncel türkçe sözlüğe göre:
    1- düğüm,yumru
    2- içe dert olan şey
    anlamlarına gelen, genellikle "... içimde/içinde ukde kaldı." kalıbında kullanılan sözcük.