ulusal ajans - youreads

  1. (bkz: national agency)

    avrupa birliği komisyonu tarafından yürütülen erasmus, avrupa gönüllü hizmeti, comenius, dönemsel gençlik değişim programları gibi çeşitli temalarla avrupa merkezli olarak yapılan uluslararası etkinliklerin duyurularının ve koordinasyonunun yapıldığı ajanslardır.

    ilgili bağlantı: türkiye ulusal ajansı

    vizyonu: türkiye'nin bilgi toplumuna ulaşma hedefleri ışığında, diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarla eğitim ve gençlik alanlarında çok yönlü işbirliğini sağlamış kilit kurum olmaktır.

    misyonu: avrupa birliği başta olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla, eğitim ve gençlik alanında finansal destek, öğrenme ve hareketlilik fırsatları sağlayan programların yürütülmesi ve yenilerinin hayata geçirilmesidir.