1. umut yaprakları

  öyle bir ilk yaz ol ki, korkut yaprakları,
  öyle bir son yaz ol ki, tut yaprakları,
  sararıp dökülürken güz rüzgârlarında
  ardında savrulsunlar, unut yaprakları.
  sevinçlerinde onlar vardı, hüzünlerinde onlar
  seninle yeşerdiler, seninle soldular..
  olsunlar senden sonra da umut yaprakları...