üniversitelerdeki ülkücü terörizmi - youreads  1. dayak yiyeceklerini anladıkları an kaçarlar, sayıca üstünlükleri karşılarındakinin 10-15 katı değilse tırsarlar, arkalarına bakmadan kavgaya giremezler. cehaletin verdiği eziklik, muhafazakarlığın verdiği bastırılmışlık, milliyetçiliğin verdiği özgüvenle, üniversiteyi bitirdiklerinde downing kruger sendromunun bir örneği olarak müthiş noktalarda iş bulurlar.