uzun boylu olmanın dezavantajları - youreads  1. ilkokulda öğretmen sınıf sırası yaptığında kaderine boyun eğip en arka sırada tek başına durmak.