1. (bkz: vahdet-i vücud) her şey o'dur iken burada her şey ondandır durumu var. tek ve bir derken bu konu vurgulanıyor mesela bütün ve bir demiyor pagan gibi, panteist gibi. tektir ve birdir derken hakikat odur gerisi onun zahiridir diyor. bu noktada südur'dan da ayrı düşüyor. diğer türlü olanlar dini öğretilerle çelişiyor. (bkz: panenteizm)
    abi