1. ısrarla yanlış kullanıldığından değil, malum edebiyatta dil dediğimiz unsurun canlı olmasından mütevellit olan anlam değişmelerine maruz kaldığındandır.

  anlam genişlemesi
  yurt=eski zamanlarda anlamı çadır olan bu kelime şimdilerde vatan anlamını da taşıyor.

  anlam daralması
  yemiş=eskiden her türlü kuru ve yaş yiyecek anlamını taşıyan bu kelime de günümüzde incir'i tanımlamak için kullanılıyor.

  anlam kötüleşmesi
  keleş= eskiden iyi huylu, yakışıklı anlamında kullanılırdı (bkz: kel oğlum keleş oğlum) şimdi saçsız olanları aşağılamak için kullanılıyor.

  anlam iyileşmesi
  yavuz=eski anlamı "edepsiz, arsız, kavgacı, çirkef" olan bu kelime günümüzde "bıçkın, yiğit, gözü pek" anlamlarını taşımaktadır.

  anlam kayması
  mareşal=fransızca'da nalbant anlamına gelen bu kelime zaman içerisinde orduda en yüksek rütbe anlamını taşımaktadır. türkçe'den örnek verirsek de tonyukuk yazıtlarında "düşünmek, üzerinde durmak, yaslanmak" anlamlarını taşıyan sakınmak kelimesi günümüzde "korumak esirgemek" manasını taşımaktadır.

  yani neymiş? kelimeler zaman içerisinde her canlı varlık gibi evrilirmiş. yoksa kimse bir yanlışı ısrarla yapmaz.
 2. Genelde gördüğüm yerlerde "kötü, ortalama altı" gibi anlamlara gelecek şekilde kullanılmış olduğundan belirtmek istedim.
  Not: Sadece youreads'ten bahsetmiyorum.
  tdk