vcl


  1. visual component library. delphi ve c++ builder'ın görsel işlevlerini yerine getiren yazılım motoru.
    ilgaz