1. biri şeker düşmandır diyor öteki et düşmandır diyor. kim alır bilemeyeceğim. her iki tarafın da önde gelen biliminsanlarını belli başlı çıkar grupları finanse ediyor olabilir.