veli - youreads

  1. bir kişi üzerinde iyelik, himaye ve sorumluluğu bulunan yetişkin kimse anlamını veren arapça kökenli türkçeleşmiş kelime.

    kur'an-ı kerim'de allah'ın sıfatlarından biridir.

    (bkz: eren) allah'a hayırlı kulluk yolunda gidip o'nun sevgisini ve takdirini kazandığına, bu yolda çeşitli vasıflar ve erdemler kazanarak faik ve ulvi bir mertebeye eriştiğine, diğer müminlere karşı inayeti ve himayesi bulunduğuna inanılan kimse. kelimenin çoğul şekli (bkz: evliya) dır.