voltaire - youreads

voltaire

Kimdir?

françois marie arouet (21 kasım 1694 - 30 mayıs 1778), fransız yazar ve filozof. daha çok mahlası voltaire olarak tanınmıştır. fransız devrimi ve aydınlanma hareketine büyük katkısı olmuştur.

din ve ifade özgürlüklerinin yanı sıra, insan hakları konusundaki düşünceleri ve felsefi yazıları ile ünlenmiştir. eserlerinde kilise dogmaları ve döneminin fransız müesseselerini yoğun olarak hicvetmiştir. zamanın en etkili isimlerinden biri olarak tanınır.


  1. "voltaire'in gülüşü, rousseau'nun gözyaşlarından çok daha fazla şey yıkmıştır." herzen
    sezgi
  2. tanrı olmasaydı onu icat etmemiz gerekecekti.