xeno - youreads

  1. insan ilişkilerinde samimiyet bağı oluşturan ve yalnızlık hissini hafifleten en küçük ölçülebilir birimdir. genellikle aynı ortamda rastgele bir araya gelen birbirine yabancı insanlar arasındaki kısa süreli etkileşimlerden doğan ve yalnızlık hissini hafifleten olgudur. daha kısa bir ifadeyle, birbirine yabancı insanlar arasında tesadüfen ve kısa süreli olarak yaşanan sosyalleşme etkisidir.

    örneğin, bir durakta otobüs bekleyen insanlarızdır. o an orada meydana gelen komik bir olaya istençsizce birlikte güleriz veya birbirimizi o an farkında olmadığımız bazı şeyler hakkında sözlü ya da sözsüz ima ile uyarırız; dolayısıyla birbirini hiç tanımayan insanlar olarak aramızda bir etkileşim olur ve kendimizi daha az yalnız hissederiz.

    yabancı insanlara karşı korku ve nefret beslemek de xenophobia olarak tanımlanır. (bkz: ksenofobi)

    (bkz: the dictionary of obscure sorrows)