1. başlangıçta (19.yy.) küçükten büyüğe doğru yanyana sıralanmış tahta çubuklardan oluşan, 20 yy.dan itibaren de tahta çubuklar yerine metal plakalar kullanılan (bkz: metalofon) , adını fransızca'dan alan bir müzik aletidir. türkçe'de okunuşu ksilofondur. demir çubuklarla çalınır. türkiye'de okul müziği eğitiminde orff çalgıları kapsamında sıklıkla kullanılmasının yanısıra bu çalgıyı tchaikovsky'in bazı eserlerinde de dinleyebilirsiniz.