yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz - mustafa kemal atatürk - youreads

    • okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (10.00)
yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz - mustafa kemal atatürk
"saygıdeğer baylar, bu söylevimle, ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını; bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. bugün ulaştığımız netice, yüzyıllardan bu yana çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. bu sonucu türk gençliğine güvenle emanet ediyorum. ey turk istikbalinin evladı. işte bu ortam ve koşullar içinde dahi ödevin, türk istiklalini ve cumhuriyetini kurtarmaktır. muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur." mustafa kemal atatürk
  1. günümüz şartlarına göre uygulamada eksik kalmıştır.
    günümüz şartlarında eksikliği tamamlanacaktır.