yeni anayasada laiklik olmamalı, dindar bir anayasa olmalıdır - youreads  1. kilis'de yaşanan olayları örtbas etmek için gündemi değiştirme söylemidir.(nitekim başarılı da oldu) sonrasında ise partimiz üyesi bir kişi bizim parti düşüncemizi yansıtamaz, parti içi demokrasidir (!) ama katılmıyoruz denecek, tozlu raflardaki binlerce benzer söylemin yanında yerini alacaktır.

    yersen.