yeni türkiye - youreads  1. kastedilenin kötüye giden bir türkiye olduğunu düşünürsek; yurttaş olarak kimi zaman üzüldüğüm ancak şaşırmamızı gerektirecek bir durumun olmadığı olguyu ifa eden kavram. türkiye cumhuriyeti devleti kuruluş yılından bugüne kadar mevcut toplum yapısında köklü bir değişim hiç geçirmedi, avrupa da kanlı devrimlerle kazanılan seküler devlet ilkeleri ve çağdaş anlayış, ülkenin kuruluş yıllarında ancak küçük bir aydınlar grubunun idealleri çerçevesinde halk adına paye verilmeye çalışıldı. biz o devrimi hiç yaşamadık, o aşamayı geçirmedik. dolayısıyla bu devletin insanlarının hiç ulaşamadığı o bilinç seviyesi ve idealler, bazı dönemin siyasilerinin hedefleri doğrultusunda hep bir yanılsama olarak kaldı. şimdi ise toplumun o geri kalmış fikirlerini ideoloji olarak benimsemiş mevcut hükümet, bu insanların içselleştirebilecekleri ve aralarında duygusal bağ kurabilecekleri suretlerinin edimleriyle, bizi 'yeni türkiye'ye tam gaz götürmekte.