yerleşge - youreads

  1. yerleşim yeri, ikâmetgâh, mesken