yevmiye - youreads  1. arapça “gün” anlamına gelen “yevm” kökünden türemiş “gündelik” anlamına gelen kelime.