1. abartılı olduğunu düşündüğüm kuraldır. dileyen diğer sözlük profillerime, bloguma bakabilir; genel olarak küfür etmekten imtina eden bir insanım. küfür okumaktan da hoşlanmıyorum fakat insanların kısıtlanması taraftarı değilim. ayrıca hakaret dediğimizde kapsam oldukça genişliyor; kime göre neye göre hakaret?

  hakaret suçu "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" müstesna (tck.131/1) olmak üzere hakaret edilen kişinin şikayetine, vefat etmiş ise de ikinci dereceye kadar üst soy ve alt soyu ile kardeşlerinin şikayetine tabidir. (tck 131/2)

  dolayısı ile terör örgütüne ya da türkiye cumhuriyeti sınırları içerisinde dava açamayacak diğer kişi ve kurumlara yönelik ifadelerin moderasyondan geçirilmesi -bence- abartılı bir tutumdur. bunun yerine bazı sitelerin yaptığı gibi küfürler $#@& gibi ifadelerle (regex kullanılarak) sansürlenebilir ve dileyene "sansürsüz göster" seçeneği sunulabilir.

  ayrıca küfür nedir? illa sinkaflı ifadeler mi küfürdür? yoksa "gerizekalı" ifadesi gibi ifadeler de bu kapsamda mı değerlendirilecektir? doğrudan yazarlar arasındaki atışmalar ve türkiye cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren özel ve tüzel kişilikler hariç olmak üzere bunu denetlemek doğru mudur? sınırları türkiye cumhuriyeti ile sınırlamak insanların dini değerlere hakaret etmesini serbestleştirmez (zannediyorum moderasyonun bu alanda da bir endişesi vardı) zira "Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle" işlenen hakaret suçlarının alt cezasının bir yıldan az olamayacağı zaten kanunda yer alıyor. (tck 125/3c)

  buraya kadar okuyan "anlamı belirsizleştirerek" ve/veya "kesinleşmiş mahkeme kararları üzerinden" terör örgütü üyeleri haricinde ya da yurtdışında bulunan kişi ve/veya kurumlar haricinde bulunanlara (bildiğimiz türkiye cumhuriyeti sınırları içersinde mukim normal vatandaşlar ile kuruluşlar işte) laf edecek youser'lara da bir faydam dokunsun:

  "ispat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi halinde, cezaya hükmedilir." (tck.127/2)

  "Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır" (tck 126/1)

  mikrofonu sözlükteki hukukçu arkadaşlara bırakıyorum.^:swh^

  türk ceza kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf

  düzeltmeler: anlam düşüklüklerini giderdim.

  ilave: beklediğim gibi zülfiyare dokunanlar kısmından merhaba. ben de sizi ve şirinler köyü hayallerinizi seviyorum ama biraz daha uzun vadeli ve realist bakıyorum sanırım.

  (bkz: laissez faire laissez passer)