youreads yazarlarının yaşadığı paranormal aktiviteler - youreads 1. 8 kesitsel (4 genel toplum, 4 özel nüfus) tahmin ve 27 ayaktan
  hasta, 21 yatan hasta başvuru oranı bildiren toplam 56 araştırma
  incelenmiştir. genel toplumda (birleştirilmiş veri, n: 6022) şizofreni
  yaygınlığı 1000 kişide 8.9 (standart hata [sh]: 1.2; %95 güven aralığı
  [ga]: 6.6-11.3) olarak saptanmıştır.


  görebileceğiniz üzere neredeyse yüzde 1 oranında şizofreniye sahibiz bilmem anlatabildim mi..