youser'ların hayalindeki ülke - youreads 1. *herhangi bi' dilin, dinin, ırkın, rengin, kültürün hakim olmayacağı,

  *insanların eşit şekilde yaşadığı,

  *hukuk, adalet ve özgürlüğün kişi ve kurumların tekelinde olmadığı,

  *hayvanların eziyet görmediği,

  *farklı kişi ve kişiliklerin ölümüne eleştirilmediği,

  *ırkçıların, ahlaksızların olmadığı,

  *doğanın katledilmediği,

  *liderlere tapınılmadığı,

  *ifade ve düşünce özgürlüğünün olduğu,

  *insanların devlet için değil, devletin insanlar için var olduğu,

  *eğitimin ve bilimin son tahlilde rayına oturdulduğu,

  *sağlık ve ulaşımın en üst düzeyde olduğu,

  *medya kurum ve kuruluşlarının salt toplumu aydınlatmak için var olduğu,

  *siyasetin şeffaf olduğu,

  *gençlere iş, yaşlılara güvenlik sağlandığı,

  *...

  *...

  gibi ütopik bi' ülke hayal ediyorum. belki de olması gereken bu, ne dersin?
 2. kanada. alanımdaki en başarılı çalışmaları yürüten ülke olmasının etkisi fazla.