yumuşak turizm - youreads

  1. 1980'li yılların başlarında doğmuş turizm akımıdır. turistik çalışmaların yapıldığı yörelerdeki ekonomik, sosyal, kültürel ve doğal yapıya dokunmaksızın; yöre insanları, yöresel kültür ve yöresel ekonomi üzerinde köklü değişimlere neden olmadan, pahalı ve lüks turistik tesislerin yapımına olabildiğince izin vermeden, doğayı koruyarak uygulanan turizm faaliyetleridir. bir başka ifadeyle, iktisadî yönden verimli, sosyal ve kültürel yönden sorumlu, doğal çevre ve tabii kaynaklar bakımından bilinçli yapılan turizm şeklidir.
  2. sürdürülebilir turizm dalına ait bir nevi (bkz: ekoturizm)
    belit