zincirden kurtulan prometheus - percy bysshe shelley - youreads 1. Zincirden Kurtulan Prometheus ( Prometheus Unbound)*

  Tahtlar, sunaklar, zindanlar, yargı yerleri
  Krallık asâları, papalık taçlarıyla,
  Kılıçlar, zincirlerle, hesaplı bir haksızlığın
  Yanlış bilgilerle dolu koca kitaplarıyla
  Ezilen zavallı insanların
  Bilinmez bir tapınağın hortlakları,
  Korkunç, barbar gölgeler gibi dolaştıkları yerler…
  Yaban, azgın, karanlık, aşağılık ve korkunç
  Nice adlar altında nice kılığa giren,
  Ne tanrıca, ne insanca sevilen bu iğrenç karaltılar
  Dünyaların zorbası Jupiter’di hep;
  Ulusların ürkerek kanları ve umutsuzluktan yenik yürekleriyle,
  Ve sevgileriyle boyun eğdikleri,
  Sunaklarına toz içinde, çelenksiz sürüklendikleri,
  İnsanların çaresiz gözyaşları içinde baş verdikleri,
  Korkuyla, nefrete dönen bir korkuyla, övdükleri
  O asık yüzlü, ürküten putlar yıkılıyor şimdi
  Kimsesiz kutsal mezarlarının toprağı üstüne…
  O iğrenç maske düştü artık, insan
  Boyunduruksuz, özgür, sınırsız ama eşit,
  Ne sınıf, ne oymak, ne ulus,
  Korkudan, baskıdan, ezilmekten uzak
  Kendi başına buyruk insan

  Percy Bysshe Shelley

  *George Thomson, Marksizm ve Şiir, Çeviren: Cevat Çapan, sf.91-92, Uğrak Kitabevi Yayınları, Birinci Baskı, Kasım 1966, İstanbul