züppe - youreads  1. son sigara'nın ukdesidir.

    davranışları, kıyâfet ve sözleri alışılmışın dışında aşırı yapmacıklı ve özentili olan kimse. (kubbealtı) etimolojik bağlantısı muamma. benim görüşüm şu:

    önceki araştırmalarıma göre, bu kelimenin kullanılmaya başladığı ya da yaygınlaştığı dönem diyeyim, cumhuriyetin ilk yıllarındaki edebi eserler... türkçeleşmenin başladığı, arapça'dan ve osmanlıca'dan uzaklaşıldığı dönem aynı zamanda. bu açıdan arapça'da sinek anlamına gelen zübab kelimesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. bu kanıya osmanlı'nın son dönemlerinde zübab kelimesinin argoda hakaret anlamında kullanılmasıyla ilgili fi tarihinden kalan bilgi kırıntısıyla vardım. haliyle kaynak veremiyorum.

    biri çıkıp, ilber ortaylı tarzında, "yok efenim ne alakası var, o dönemin sosyo-kültürel ve demografik yapısında..." diye başlayıp, doğrusunu söylerse, şilte yorganların arasındaki dededen kalma paslı av tüfeğinin dipçiğiyle ağzına vuracak değilim, korkmayınız, çekinmeyiniz.
    483