1. dinler insanlığın ilerlemesi karşısında ilk ciddi yenilgilerini haçlı seferleri ile aldılar. dincilerin (papaz) ne kadar şarlatan olduğu, söylediklerinin yalan olduğu açıkça ortaya çıktı.

  daha sonra yine kilise bilime açıkça yenildi. güneş merkezli evreni redetmek gibi bir hata yaptı ve tarih karşısında mahkum oldu. hala papa itayla'da ne zaman üniversitelerden birini ziyaret etmek istese, onu bruno'nun hayaleti karşılar. en son 2012'de bir üniversiteyi ziyaret etmek isteyen papa yüzünden olaylar çıktı ve papa hakettiğini bularak üniversiteden kovuldu.

  sadece hristiyanlık değil tüm dinler aynı sorunları yaşıyor. artık kimse miras bölüşümünde bir kesiri tutturamayan, güneşin tüm dünyada her gün doğup battığını bilmeyen, doğu ve batı diye bir yer olduğu sanan kitaplara inanmak istemiyor. bunun dışında, din kaynaklı şiddet ve dinlerin içerisindeki savaşçı unsurların geçerliliğini yitirmesi ve insanlığa ne kaybettirdiğinin görülmesi de önemli bir etken.

  artık kimse savaşta cephede olmak, yakıp yıkmak, yağma ve talan etmek istemiyor. ele geçirilen kadınların köleleştirildiği, üç kuruşa satıldığı bir dünya kimsenin hayali değil. kimse kendi dininden olmayanları ikaz ettikten sonra öldüren insanlarla aynı şehri paylaşmak istemiyor; 9 yaşında çocukla evlenilebilen bir ülkede yaşamak insanlar için kabus gibi.

  dahası evren insanın hayal dünyasını aşacak şekilde muhteşem. buna dair herhangi bir ifadenin hiçbir kutsal kitapta yer almaması tarafsız okuyucuları iman etmekten çeldiriyor. zamanın göreli, uzayın bükülebilir bir evren tasfiri yok. evren içerisinde hiçbir özelliği olmayan sıradan bir yerdeyiz ve bizim gibi milyarlarcası daha var. okyanus olsa bir kum tanesi etmeyiz. bütün dünya bir anda yok olsa, evrenden hiçbir şey eksilmiş olmuyor. böylesi muhteşem bir evrenin tasfirini yapmaktan aciz bir aklın sonsuz "ilim" sahibi olduğunu düşünmek pek mantıklı değil.

  üstelik, evrim teorisi karşısında tüm dinlerin açıkça hezimete uğradığı gerçeği karşımızda duruyor. günlük hayatta her gün karşılaştığımız, her yıl tekrar tekrar doğruladığımız bu teori, adem ile havva gibi masalları yerle bir ediyor. dahası, dinlerin insana atfettiği ne kadar özelik varsa, hepsini yerle bir ediyor.

  yeni yenilgiler de yolda; bilim insanları arasında yapılan araştırmalar belli zümrelerde %90dan fazlasının herhangi bir dine inanmadığını ortaya koyuyor. 25 yaş altında din boyunduruğundan tamamen kurtulan ülkelerin izleyeceği yol merak konusu.

  dindar kesimin buna verdiği cevap ise din kaynaklı şiddet; farklı inanç ve hatta mezhepler arasındaki çatışmalar, dini terör örgütleri, dini kuralla yönetilen ülkelerin yaşadığı hezimet karşısında dinden kurtulanlar rehaf içinde yaşamaya başlıyorlar. dünyanın en ileri ülkelerinin, dinden en uzak olanlar olması tesadüf değil.

  dolayısıyla insanlık din kavramı ile son hesaplaşmaya doğru gidiyor.

  bekleyip göreceğiz.

  edit: yazdıktan sonra fark ettim, kimse derken hata etmişim. doğrusu "gitgide daha az sayıda insan" olacakmış. düzeltir, özür dilerim.

mesaj gönder