1. "we are all in the gutter, but some of us are looking at the stars."
    hepimiz çamur içindeyiz, ama bazılarımız yıldızlara bakar. -oscar wilde

mesaj gönder