1. ortadoğu dinlerinden islam inancında; evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olan tek tanrı (allah) tarafından meleği cebrail aracılığı ile peygamberi muhammed'e gönderdiğine inanılan kitap.

  notlar:

  1) kitap surelerden, sureler de ayetlerden oluşur.

  2) ayetler bir seferde değil, yıllar içinde gelmiştir.

  3) ilk inanları tarafından peygambere ayetler geldikçe taş, kemik, deri, bez ve kağıt gibi materyallerin üzerine yazıldığı ya da ezberlendiği söylenir.

  4) peygamberin yaşam süresi içinde kitap haline getirilmemiştir.

  5) peygamber öldükten sonra ilk halife ebubekir tarafından oluşturulan bir komisyon ile tüm sahabelerdeki parçaların toparlandığı, üçüncü halife osman zamanında kitap haline getirilerek 7 nüsha olarak çoğaltıldığı düşünülür.

  6) en eski nüshaları ile ilgili farklı görüşler olsa da; bazı tarihçiler tarafından, topkapı sarayı müzesinde bulunan nüshanın halife osman tarafından çoğaltılanlardan biri olduğu söylenir.

  7) ilk nüshalar toplandığında hareke ve noktalama işaretleri yoktu. peygamberin ölümünden 56 yıl sonra ebü'l-esved zamanında harekelerin eklendiği, 76 yıl sonra nasr asım zamanında harflerin noktalanmasının yapıldığı söylenmektedir. bu şekilde kitap, şu an bilinen haline ulaşmıştır.

  8) surelerin iniş sırası ve kitapta bulunuş sırası farklıdır. iniş sırasına göre ilk sure alak iken, kitap sıralamasında ilk sure fatiha'dır.

  9) bazı kaynaklara göre kitap sırası bizzat peygamber tarafından ayetler geldikçe bildirilmiştir, bazı kaynaklara göre ise kitap haline getiren komisyon bu şekilde karar vermiştir.

  10) peygamber mekke'de iken gelen ayetlere mekki ayetler (86 sure), hicretten sonra medine'de iken gelen ayetlere medeni ayetler (28 sure) denir.

  11) mekki ayetler, genel olarak temel inanç esasları ve ahlak üzerineyken; medeni ayetler, genel olarak toplum kuralları üzerinedir.

mesaj gönder