• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (8.85)
içimizdeki şeytan - sabahattin ali
"isteyip istemedeğimi doğru dürüst bilmediğim, fakat neticede aleyhime çıkarsa istemediğimi iddia ettiğim bu nevi söz ve fiillerimin daimi bir mesulünü bulmuştum: buna içimdeki şeytan diyordum, müdafaasını üzerime almaktan korktuğum bütün hareketlerimi ona yüklüyor ve kendi suratıma tüküreceğim yerde, haksızlığa, tesadüfün cilvesine uğramış bir mazlum gibi nefsimi şefkat ve ihtimama layık görüyordum. halbuki ne şeytanı azizim, ne şeytanı? bu bizim gururumuzun, salaklığımızın uydurması.. "

bu romanında, toplumsal gündemin kişilikler üzerindeki baskısını ve güçsüz insanın "kapana kısılmışlığını" gösteriyor sabahattin ali. aydın geçinenlerin karanlığına, "insanın içindeki şeytan"a keskin bir bakış.
 1. her ne kadar kürk mantolu madonnanın gölgesinde kalmış olsa da bana göre ondan daha iyi bir eserdir. çeşitli karakter tahlilleri insana dostoyevski'nin o insanın içine sızan havasını yaşatıyor. ben inanıyorum ki sabahattin ali değil de sabahattinov aliyevski olsaydı bugün her sokakta duvarlar yazılarıyla resimleriyle süslenir, pek çok başkente büstü dikilirdi.

  henüz tanımlanamamış bir gizem var bazı yazarlarda. dedim ya tanımlanamamış başka bir şey bu.
  kitapta ömer'in o çorap çaldığı pasaj bana `raskolnikov' u hatırlattı. baltayla satıcı kadının kafasını parçaladıktan sonra alt kattaki kapının arkasına saklandığı kısımda kitabı okurken titremiştim. bu duyguyu ömer'in çorap çaldığı sahnede de yaşadım.

  madonna gibi kötü sonla bitse de harika bir aşk hikayesine ve vurucu, insanı bir balta gibi ortadan ikiye bölebilecek bir sona sahip kitap.

  '' bir kitap kafamıza inen bir balta gibi bizi sarsmayacak ise niye okuyalım ki ? '' franz kafka

  kitapta oldukça yabancı kelime var. toplu halde görmek isteyen olur diyerek isteyenler için;

  darülfünun üniversite
  hakkedilmiş oyulmuş
  vehmetmek kuşkuya düşmek
  hesabi eli sıkı
  harci alem herkese uygun
  itiyad alışkanlık
  maada gayri, -den başka
  tufeylilik asalaklık
  mutehakkim baskıcı
  istihfaf hor görme
  mukaleme konuşma
  mubahase söyleşi, diyalog
  muhayyile hayal gücü
  istidad alışma
  müptedi acemi
  ekseriya genellikle
  vuzuh açıklık
  telakki görüş
  müşkül zor
  hüsnüniyet iyi niyet
  suiniyet kötü niyet
  muhtelit karma
  muvakkat geçici
  inzibat düzen
  tecessüs merakını gidermeye çalışma
  müsterih içi rahat olan
  mukabele karşı gelme
  muaşaka aşk
  emvali metruke sahipsiz eşya
  iktifa yetinme
  tefekkür düşünme
  hodbin bencil
  kâri okuyucu
  tekamül olgunlaşma
  metefekkir düşünür
  sûluk bir yola girme
  metehakkim baskıcı
  şerh açıklama yorumlama
  muvafık uygun
  istikrah etmek iğrenmek
  muvaffak başarmış
  muvazi paralel
  maişet geçim
  etajer raf, taşınabilir dolap
  ünsiyet arkadaşlık
  hilkat yaradılış
  ihsas üstü kapalı anlatma
  mihver eksen
  hilaf aykırı
  şeamet uğursuzluk
  ihtizaz titreşim
  sarih belirgin
  iltihak etmek katılmak
  hareket ihtiyarı davranış özgürlüğü
  hamakat ahmaklık
  yemin kasem yemin sözü
  itidal ölçülü olma
  tevkifhane hapishane
  tevil etme sözü değiştirme
  hasbi karşılıksız
  zail olmak yok olmak
  müspet olumlu
  inha etmek önermek
  inkişaf gelişim
  cerh etmek çürütmek
  mühmel önemsemez
  mülahaza yorum
  iktifa yetinme
  vesaik belgeler
  muvazene denge
  muazzep etmek acı çektirmek
  istintak etmek sorgulamak
  adese büyüteç
  vacib taala allah
  ricat yapmak vazgeçmek
  cermü meşhuda suç üstü
  ufunetli kötü kokulu
  teheyyüç heyecan
  mütekait emekli
  yave saçma sapan söz
  magmum tasalı

mesaj gönder