• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (7.78)
geometri - mustafa kemal atatürk
türk dil kurumunun kurucusu atatürk'ün ölümünden bir buçuk yıl önce, 3. türk dil kurultayından hemen sonra 1936-1937 yılı kış aylarında dolmabahçe sarayı'nda yazdığı geometri kitabı dil devrimi'nin kaynak eserlerinden biridir. eserinde, geometri alanındaki terimleri türkçeleştirmiştir.
 1. çok fazla bileni yoktur ama Atatürk'ün yazdığı geometri kitabıdır.

  Geometri ve matematik alanındaki Osmanlıca terimlerin yerine Atatürk tarafından önerilen terimler halen kullanılmaktadır.

  (Osmanlıca / Türkçe)

  Bu’ud / boyut
  kaaide / taban
  seviye / düzey
  mekan / uzay
  ufkî / yatay
  mukavves / eğri
  satıh / yüzey
  şâkulî / düşey
  hat / çizgi
  Kutur / çap
  amûd / dikey
  faraziye / varsayım
  nısf-ı kutur / yarıçap
  va’zîyet / konum
  mahrut / koni
  kavis / yay
  mustatîl / dikdörtgen
  müsavi / eşit
  muhit-i daire / çember
  muhammes / beşgen
  müştak / türev
  mecmû / toplam
  mesâha-i sathiyye / alan
  zâviye / açı
  nisbet / oran
  tenasüb / orantı
  re’sen mütekabil zâviyeler / ters açılar
  zâviyetân-ı mütevâfıkatân / yöndeş açılar
  kaim zaviyeli müselles / dik üçgen
  şibh-i münharif / yamuk
  müselles-i mütesâviyü’l-adlâ’ / eşkenar üçgen
  müselles-i mütesâviyü’ssâk eyn / ikizkenar üçgen
  dılı / kenar
  muvazi / koşut
  menşur / prizma
  hattı mail / eğik
  veter / kiriş
  re’s / köşe
  zaviyei hadde / dar açı
  hattı munassıf / açıortay
  muhit / çevre
  murabba / kare

  tüm kitabı indirmek isteyen meraklılar için: tık

mesaj gönder