1. söylemin ya da davranışın aslında tam tersinin kastedildiği karşıt söylemin çelişkilerini dikkat çekici bir şekilde vurgulamak için yapılan iletişim yeteneği.

    alışılagelen söylemleri farklı bir bakış açısı yaratarak tekrar yorumlanmasını sağlar. mecaz ve hicivden farklıdır. tarihte ilk ve en etkili uygulayıcısının farklı görüşler olsa da sokrates olduğu görüşü yaygındır. sokrates, karşısındakini gerektiğinde överek ve kendisini cahil konumuna sokarak "öğrenme amaçlı" sorduğu yönlendirici ve ironi içeren sorularla muhattabını doğruya götürmeye çalışmıştır.

    yerinde bir ironik söylem, zeka ile kurgulanmış, doğru olduğuna inanılanı sorgulatan, mizahi sosuyla etkisi arttırılmış genelde muhaliflik taşıyandır.

mesaj gönder