1. fransa cezayir örneği birkaç açıdan hatalı;

  bir kere, sovyetler birliği hiçbir sovyet ülkesini işgal vb. yollarla ülkesine katmamıştır. eğer aksini iddia ediyorsanız, lütfen hangi yıllar arasında hangi savaşla kattığını da yazınız.

  ikincisi, sovyetler bu cumhuriyetlerin tamamının özerk birer cumhuriyet olarka tanınmasını güvence altına alır. (1936 anayasası, md.14) sovyetler birliği'ni oluşturan tüm cumhuriyetlerin (rus sovyet federe cumhuriyeti dahil) eşit olduğunu, içişlerinde bağımsız olduğunu ve kendi meclislerinin bulunmasını, kendi vergilerini toplamasını ve kullanmasını anayasa ile güvence altına alır. bir sömürge olan cezayir'e böyle bağımsızlıkların verildiğini söylemek için deli olmak gerekir.

  üçüncüsü, sovyetler bu cumhuriyetlerin dışişleri ve savunma bakanı bulundurmasını destekler. ukrayna ve belarus, sovyet cumhuriyetleri olmalarına rağmen birleşmiş milletlerin kurucu ve bağımsız birer üyesidirler. hem de sovyetlerin gücünün zirveye ulaştığı 1945 yılında; ikinci dünya savaşından hemen sonra.

  dördüncüsü, "özgür" fransa cezayir'i zor ve baskı ile kendisine bağlı tutar. ama "despot" sovyetler, her bir cumhuriyetin istediği zaman özgürce ayrılabileceğini anayasasının başına koymuştur. (md.17) ayrılık sesleri yükseldiğinde hiç çekinmeden sandığı ortaya koymuş (1988'de bile) ve çıkan %87 hayır oyundan sonra yoluna devam etmiştir.

  siz sanıyor musunuz o özgürlüklerine doyamadığınız fransa cezayir'den referandumla çıktı?

  azcık tarih öğrenin, azcık...

  edit: ilk makul ve mantıklı eleştiriyi mesaj yoluyla iletme nezaketi gösteren beyaz gargamel oldu gençler. çıktı dedi ki, tamam cezayir konusunda haklısın da, macaristan, çekoslovakya ve afganistan'a yaptığı askeri müdahaleler ne olacak? adam yerden göğe kadar haklı. yazarken aklıma gelmemişti, gelseydi inanın yazardım lan. evet, sovyetler bu üç işgal girişiminde yanlış yapmıştır. saçma sapan bir harekettir. sovyetler açıkça yanlış yapmıştır.

  edit2: evindar demiş ki; "bir de polonya halkının sovyetlere katılmayı reddedip kendi sosyalist cumhuriyetini kurduğunu ve sovyetler birliğinin bunu ulusların kendi kaderini tayin hakkı olarak tanımlayıp kabul ettiğini de eklemek isterim." demiş, ben konuyu fazla bilmediğim için aynen aktarıp cevaplarınıza bırakıyorum. konu ile ilgili bilgisi olup buraya yazmaya üşenen varsa mesaj atsın, edit olarak eklerim buraya.

mesaj gönder