1. iki metni karşılaştıralım:

    "bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler." (insan hakları evrensel bildirgesi - madde 1)

    "allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile, kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. bunlar hiç eşit olur mu? hamd allah'a mahsustur, fakat onların çoğu bilmezler." (kuran - nahl 75)

    islam ile ilgili; hayaller insan hakları evrensel bildirgesi, gerçekler nahl 75.

    edit: orada öyle demek istemiyorcu arkadaşların yorumlarını bekleriz.

mesaj gönder