• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
Yazar karl polanyi
the great transformation - karl polanyi
ilk kez 1944'te "vahşi kapitalizm"in kalesi amerika'da yayımlanan büyük dönüşüm şu cümleyle başlar: "ondokuzuncu yüzyıl uygarlığı çöktü." karl polanyi'nin çöktüğünü ilan ettiği ondokuzuncu yüzyıl uygarlığının can damarı ve temel biçimlendiricisi, kendi kurallarına göre işleyen piyasaydı; emek, toprak ve parayı metalar haline getiren ve insan toplumlarını uluslararası düzeyde eşi görülmemiş bir kurumsal tekdüzeleşme içinde kendine kayıtsız şartsız bağımlı kılan piyasa sistemi... polanyi'ye göre çöküş kaçınılmazdı, çünkü kendi kurallarına göre işleyen piyasa sistemi insan toplumuyla bağdaşması imkansız bir şeydi. büyük dönüşüm, bu bağdaşmazlığın ve kaçınılmaz çöküşün hikayesi. yani hem ekonomik liberalizmin hem de ona karşı kaçınılmaz alternatifler olarak ortaya çıkan faşizm ve sosyalizmin hikayesi... büyük dönüşüm'ün 80'lerde, yani polanyi'nin "insan doğasına aykırı" dediği piyasa toplumunun, insanlık tarihinin son aşaması olarak bütün dünyaya dayatıldığı, ekonomik liberalizmi eleştirmeye kalkanların geri kafalı cahiller ile korumacılık önlemlerinin sağladığı rantları elden kaçırmaya çalışan çıkar gruplarıyla onlara hizmet eden popülist politikacılar olarak görüldüğü, sosyalizmden ise neredeyse bütünüyle ümit kesildiği bir dönemde gündeme gelmesi ayrıca kaydadeğer.
- ayşe buğra-
(idefix.com)
  1. polanyi; piyasanın tarih boyunca tek ve zorunlu mübadele biçimi olmadığını, kendi kendine işleyen doğal bir süreç/ilişki olmak şöyle dursun bir kurgu, bir tarihsel kategori, bir siyasi proje olarak başat hale geldiğini ve bizzat devlet eliyle yaratıldığını anlatır. kendi kendini düzenleyen piyasa esasen dogmatik bir inançtır, 19. yy'ın liberal amentüsüdür.^:adam smith in beijing - giovanni arrighi ^
    mutlu

mesaj gönder