1. 1884'de doğmuş asker ve daha sonrasında devlet adamıdır. Askerliği ile devlet adamlığını arasına çizgiyi kati bir şekilde koyabilmiş başarılı bir devlet adamıdır. Detaya girmeden önce, Atatürk gibi düzenin iyi işlemesi için çok uğraşmış lakin Atatürk gibi rejim kurucusu sıfatını tam olarak sahiplenemediğinden. İkinci adam imajından ötürü siyasi hayatı sıradan bir siyaset adamınınkine benzemektedir. Yani iktidar için mücadele etmiş, cumhurbaşkanlığında başbakanıyla çelişmiş vb. Atatürk bu durumlarda kolayca nüfuzunu kullanarak değişikliğe gidebilirken henüz cumhuriyet rejimi tam oturmadığından, İsmet İnönü bu şansa nail olamamıştır.

  Savaş yıllarını herkes az çok bilmektedir ve zannımca hayatının ve özellikle kişiliğinin dönüm noktaları burası değil siyasi yaşamıdır.

  İyi bir şekilde bilgi alabilmek için baştan tavsiyeler;
  Demirkırat belgeseli
  Demokrat parti kuruluşu ve "demokrat" yılları anlatırken aynı zamanda İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığı dönemine dair önemli bilgiler vermektedir.

  İkinci Adam Cilt 1 ve İkinci Adam Cilt 2

  Şevket Süreyya Aydemir'in İsmet İnönü hakkındaki iki ciltlik "İkinci Adam" adlı eserlerinde de dönem hakkında bilgi sahibi ve İsmet İnönü'ye dair çok detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

  Peki İsmet İnönü genel olarak kimdi?
  Atatürk'ü bir baba olarak görürsek, Celal Bayar ve İsmet İnönü bu babaya sadık fakat bir türlü anlaşamayan iki evlat olarak nitelendirilebilir. Ne zaman biri başı çekse diğeri arkada kalmış beklemiştir.
  İlkin İsmet İnönü'nün başbakan oluşu...
  Celal Bayar'ın başbakanlığı alması...
  Atatürk'ün vefatı ile İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığına gelişi...
  Demokrat Parti'nin seçimleri kazanması...
  Celal Bayar'ın cumhurbaşkanı oluşu ...

  İkilinin ağır aksak cumhuriyet rejimini demokratik düzleme indirme çabası içerisinde araya giren 27 Mayıs İhtilali ve Celal Bayar'ın sahneden çıkışı bu ikili arasındaki mücadeleyi bitirdi ve İsmet İnönü siyasi yaşamına başka cephelerde devam etti.

  Chp'nin değişmez genel başkanı olarak seçilmiş ve uzun süre bu görevinde başı çekmiş iken. 14 Mayıs 1972'de bu görevi Kara oğlana bırakarak siyasi yaşamdan tamamen silindi.

  Detaylı bilgi için saatlerce doküman izlemek ve okumak gerekirken buradan birkaç kelam yetersiz kalır. Çok geniş hatları ile bilgi bu kadarla yeterli kalacaktır fakat yukarıda belirtilen kaynaklardan birçok şey öğrenebilirsiniz

mesaj gönder