1. bir noktanın sabit iki noktaya uzaklıkları farkı sabit (2a) olan noktaların geometrik yeridir.

  (x kare bölü a kare eksi y kare bölü b kare eşittir bir) hiperbolü için

  odak= c
  asal eksen uzunluğu= 2a
  yedek eksen uzunluğu= 2b olmak üzere

  c^2 =a^2 artı b^2 dir.

  doğrultman doğrusu: a^2 / c

  asimptotları ise y= ±bx/a

  ikizkenar hiperbol: asal eksen, yedek eksene eşit olan (b=a) hiperbol.

  çemberler:

  asal çember: x^2 artı y^2 = a^2
  yedek çember: x^2 artı y^2 =
  doğrultman çember (x±c) ^2 artı y^2 =(2a)^2

  y=mx artı n doğrusuyla ortak çözüm yapıldığında

  delta= n^2 artı b^2 eksi a^2m^2

  "artıları sembol olarak koyunca çıkmadığı için yazı olarak yazdım.
  ^2 kare anlamına gelmektedir. "
  bu girdi tüm sınava hazırlanan arkadaşlara fayda olsun...

mesaj gönder