1. mountain'i mountayin diye telaffuz etmek

mesaj gönder