1. 1-çocukların psikolojik ve bedensel gelişimi söz konusu olmadıkça
    2-kişilerin özgürlüğüne ve haklarına müdahale edilmedikçe
    iki veya daha çok kişinin cinsellikle ilgili kararları kendilerini ilgilendirir. "ben böyleyim, toplum da böyle olmalı, toplum bozulursa kendi ahlakıma göre çocuk yetiştiremem" anlayışı bağnazlıktır.

    yukardaki durumun tersine bir erkeğin bir kadını cinsel tahakküm altına alıp, giyinme özgürlüğünü elinden almasına da iki kişinin karşılıklı anlaşması denebilir ancak klasik liberal anlayışa burdan karşı çıkılmalıdır çünkü taraflardan birisi tahakküm oluşturmuştur ve işkencedeki "ifade ve seçim özgürlüğü"nden farkı yoktur, bağnazca bir tutumdur. yukardaki ilkelere yenileri eklenebilir. esas olan bireyin özgürlüğüdür, bu özgürlüğü istememe hakkı istisna olur. bu da liberalizmin çelişkisidir

mesaj gönder